بازار تولید قوتو پسته در کرمان

همانطور که می دانید پسته سرشار از پتاسیم است و اندازه پتاسیم آن با پتاسیم موجود در پرتقال یکسان است.

از خواص پسته و بادام زمینی خام بدون پوست می توان به جلوگیری از بیماری های قلبی و عروقی اشاره کرد.

قوتو پسته نیز از ترکیب پسته و شکر و هل تهیه و تولید شده است و مغز پسته موجود در آن خونساز می باشد.

قوتو پسته و سیاه دانه کیلویی در کرمان به صورت فله موجود می باشد، همچنین بسته بندی های 500 گرمی برای مصارف شخصی نیز به بازارعرضه شده است.