بازار خرید قوتو هفت مغز

با توجه به ارزش غذایی فراوان خشکبار و از طرف دیگر استفاده از هفت مغزدانه ارزشمند در تولید قوتو هفت مغز، انتظار می رود خرید این و دارچین عمده در بازار رونق فراوانی داشته باشد.

همانطور که می دانید می توان خشکبارها و مغز دانه ها را منبع مواد معدنی و ویتامینی دانست.

زیرا اغلب این محصولات دارای مواد معدنی بسیار ضروری و ویتامین های متنوع هستند لذا ارزش غذایی فوق العاده ای داشته و استفاده از آنها در تولید قوتو هفت مغز می تواند به این پسته اکبری اعلا ارزش بالایی دهد.