بازار عرضه معجون قوتو بیست گیاه

بدون شک قوتو بیست گیاه از مشهورترین و سودمندترین نمونه های این معجون و پودر زنجبیل فله کرمانی است که در توسط مردم کرمان تولید شده و در بازار عرضه می گردد.

با توجه به اینکه در تهیه و تولید قوتو از ترکیبات و مواد اولیه مختلفی استفاده می شود لذا این معجون دارویی خوشمزه و سودمند است.

در انواع مختلفی تولید و عرضه می شود که یکی از بهترین، سودمندترین و در عین حال خوشمزه ترین نمونه های این محصول غذایی سنتی کرمانی، قوتو و پودر نبات دارچین بیز بیست گیاه بوده که از بیست گیاه دارویی و خشکبار ارزشمند تهیه شده است.