بازار عمده فروش قوتو آیبا

از آنجا که شرکت آیبا توانسته است محصول قوتو کرمانی را در بسته بندی های زیبا در بازار عرضه کند لذا مشتریان برای خرید و فروش عمده این محصول نیز ترغیب شده اند.
خواص بسیار فراوانی که در معجون قوتو موجود است منجر شده تا این محصول غذایی سنتی ایرانی از دیرباز تاکنون، نسل به نسل و سینه به سینه منتقل شده و در حال حاضر نیز در شهرهای مختلفی از استان های کویری کشورمان تولید گردد و شرکت های متعددی نیز به بسته بندی و فروش این محصول بپردازند.