بازار فروش قوتو گل گاو زبان

دم کرده گل گاو زبان خاصیت آرامش بخشی دارد و از گلبرگ های خشک شده این گیاه نیز در تهیه معجون قوتو و پسته شور اعلا استفاده می شود و در بازار کرمان به فروش می رسد.

در بازار ایران، محصولات غذایی فراوانی عرضه می شود که برخی از انها محصولات شیرینی سنتی و محلی شهرهای مختلف ایران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب می باشد.

بازار قوتو در کرمان

شیرینی و معجون ارزشمند قوتو کرمانی و بادام زمینی عمده یکی از این محصولات است که شرکت های تولیدی ای که در صنعت غذایی فعالیت می کنند نیز به فکر تولید و بسته بندی این محصول ارزشمند افتاده اند.