بهترین تولیدی قوتو چهل گیاه

بدون شک با توجه به مرکزیت استان کرمان در تولید و عرضه شیرینی و معجون قوتو و پودر دارچین بهترین تولیدی قوتو چهل گیاه را باید در این استان جستجو کرد.

قوتو چهل گیاه از نمونه های مشهور و محبوب این معجون خوشمزه دارویی است که هم اکنون در بسیاری از تولیدی های شهرستان های مختلف استان کرمان تولید می شود.

البته لازم به ذکر است که تولید قوتو و پسته خشک امروز به شهرستان کرمان منحصر نیست و علاوه بر این منطقه در استان های یزد و فارس نیز شیرینی قوتو تولید و عرضه می شود.