بهترین تولیدی قوتو گل محمدی

گل محمدی از مواد اصلی تهیه گلاب می باشد اما علاوه بر گلاب می توان از گلبرگ های خشک شده این گیاه برای تولید قوتو استفاده نمود که این کار در بهترین تولیدی های قوتو در کشور انجام می گیرد.
یکی از گل های معطر و خوشبوی ایرانی که در تهیه و تولید گلاب نیز مورد استفاده قرار می گیرد گل محمدی می باشد. این گل خوشبو خواص فراوانی داشته به طوریکه تولیدکنندگان قوتو از آن در تهیه و تولید قوتو استفاده کرده و به خاطر کاربرد این گیاه در تولید این محصول، نام محصول تولیدی خود را قوتو گل محمدی گذارده اند.