تبلیغات انواع معجون قوتو آیبا

شرکت آیبا که در شهرستان مشهد در حوزه پودر دارچین بسته ای فعالیت می کند با تولید و بسته بندی انواع معجون قوتو توانسته است نقش پررنگی در معرفی و تبلیغات این محصول دارد.

اگرچه تولید و فروش معجون قوتو را به شهرستان کرمان و دیگر شهرهای استان کرمان اختصاص می دهند.

اما باید توجه داشت که شرکت آیبا یکی از مشهورترین شرکت های تولیدکننده شکر سفید عمده و البته بسته بندی کننده معجون دارویی قوتو در ایران است که در شهرستان مشهد فعالیت اقتصادی و صنعتی دارد.