ترکیبات اصلی قوتو چهارمغز

چهارمغز گردو، فندق، بادام و پسته از اجزای اصلی ترکیبات تولید قوتو چهارمغز می باشد لذا می توان ارزش غذایی بسیار زیادی برای این محصول برشمرد.
همانطور که در مقاله های پیشین نیز ارائه شد قاووت یکی از بهترین محصولات غذایی سنتی ایرانی است که در لهجه منطق تولیدی آن یعنی شهرستان سیرجان و استان کرمان به نام قوتو گفته می شود. این محصول ارزشمند دارای ترکیبات بسیار مفید و متنوعی است به طوریکه انواع نمونه های این محصول در استان کرمان تولید می شود و مصرف کنندگان و مشتریان قوتو نیز با نمونه های مختلف آن آشنایی دارند.

قوتو چهار مغز از بهترین نمونه های قوتو در ایران

یکی از بهترین نمونه های قوتو در ایران قوتو چهار مغز است که از چهار خشکبار و مغز مشهور ایرانی تولید شده است. فندق، پسته، بادام و گردو چهار مغز گیاهی هستند که هر کدام از آنها در گروه خشکبارها و آجیل ها نیز یافت می شوند. این چهار مغز معروف ارزش غذایی بسیار زیادی دارند و استفاده از آنها در تولید بسیاری از محصولات غذایی مرسوم و رایج است. از آنجا که در تهیه و تولید قوتو از ترکیبات گیاهی ارزشمند استفاده می شود لذا تولیدکنندگان قوتو از این چهار مغز ارزشمند نیز در نمونه ای از این محصول سنتی و محلی کرمانی استفاده کرده اند و نام ان را قوتو چهار مغز گذارده اند.

ترکیبات اصلی قوتو

شیرینی سنتی قوتو چهارمغز

از آنجا که برای هر یک از مغز های گردو، بادام، فندق و پسته ارزش غذایی و ویژگی های دارویی متعددی ذکر شده است لذا وجود این مواد غذایی ارزشمند در یک محصول غذایی به آن ارزش دارویی و غذایی فوق العاده ای می دهد از این رو می توان شیرینی قوتو چهارمغز را از بهترین شیرینی های سنتی ایرانی برشمرد.