ترکیبات گیاهی قوتو کرمانی

همانطور که می دانید شیرینی و معجون قوتو یکی از بهترین محصولات غذایی سنتی کرمانی می باشد که حاوی ترکیبات گیاهی بسیار ارزشمندی می باشد.

اگرچه محصولات سنتی و محلی مانند پودر زنجبیل فله به صورت فراوان در گوشه و کنار ایران تولید می شود اما این محصولات غذایی ارزشمند از لحاظ گوناگون با یکدیگر تفاوت دارند.

بدون شک یکی از مهم ترین عوامل تفاوت این محصولات ترکیبات و مواد اولیه بکار رفته در آنها می باشد به طوریکه به آنها ارزش غذایی مختلفی داده است.

چنانچه محصولات غذایی سراسر کشور را مورد بررسی قرار دهند قطعا نام معجون قوتو به عنوان یکی از محبوب ترین و ارزشمند ترین آنها از لحاظ ارزش غذایی و دارویی است.

همچنین طعم و مزه مطرح می باشد زیرا قوتو کرمانی و پودر نبات دارچین بیز از ترکیبات و مواد اولیه ارزشمندی تهیه و تولید می شود که هر یک از آنها به تنهایی دارای خواص و خصوصیات دارویی و غذایی بسیار مفید و فراوانی هستند.

گیاهان دارویی بکار رفته شده در قوتو کرمانی

از قدیم تا در حال حاضر از معجون قوتو کرمانی به عنوان یکی از بهترین داروهای گیاهی استفاده می شده است.

بسیاری از گیاهان دارویی ارزشمند مانند گل گاو زبان، گل محمدی، تخم خرفه، خشخاش و غیره در تولید قوتو کرمانی بکار گرفته می شود.

همین امر باعث شده تا بتوان قوتو کرمانی را به عنوان یک داروی سنتی و گیاهی عرضه کرد و به مصرف رسانید.

ارزش غذایی نمونه های مختلف قوتو

شرکت های تولیدکننده قوتو این محصول ارزشمند را در نمونه های مختلفی تولید کرده و بسته بندی می نمایند.

از آنجا که در تولید هر یک از این نمونه ها مواد اولیه مخصوصی استفاده می شود لذا ارزش غذایی آنها نیز متفاوت می باشد.