تهیه معجون قوتو قالبی

با توجه به اینکه معجون قوتو کرمانی به صورت پودری تهیه و تولید می شود لذا مصرف آن بسیار دشوار است لذا تولیدکنندگان قوتو تلاش می کنند با استفاده از اهرم فشار این محصول خوشمزه را به صورت قالبی تهیه کنند.
با توجه به اینکه در روش طبخ قوتو آمده است که در ابتدا برخی از اجزای سازنده آن را برشته کرده و سپس می سابند لذا این محصول به صورت پودری بوده و نحوه مصرف کردن آن نیز بسیار دشوار است و بسیاری از مصرف کنندگان به همین جهت از مصرف آن صرف نظر می کنند لذا تولیدکنندگان این معجون به تولید آن به صورت قالب شیرینی علاقه بیشتری دارند.