تولید قوتو بذرکتان درجه یک

سلامتی استخوان ها در بدن شما چقدر حائز اهمیت است؟ برای جلوگیری از پوکی استخوان چه خوراکی هایی استفاده می کنید؟
پوکی استخوان در واقع زمانی رخ می دهد که استحکام و مقاومت استخوان رو به کاهش باشد، در واقع می توان گفت یک اختلال اسکلتی در دوران پیری می باشد.
در بسیاری از مطالب ذکر شده که تخم کتان برای جلوگیری از پوکی استخوان بسیار موثر می باشد و از تحلیل رفتن بافت استخوانی نیز می تواند جلوگیری کند و دلیل این امر وجود اسیدهای چرب در بذر کتان می باشد.
در استان کرمان با توجه به انواع قوتویی که تولید می گردد، قوتو بذر کتان نیز به راحتی تهیه می شود.
قوتو بذر کتان درجه یک نیز حاوی این تخم باشد که با مصرف روزانه آن می توان از خطر شکستگی دور ماند.