تولید کنندگان قوتو هفت مغز

گردو، فندق، پسته، بادام درختی، بادام هندی، بادام زمینی و سنجد از مهمترین خشکبارهای ایرانی هستند که تولید کنندگان قوتو هفت مغز از برخی و یا تمام این محصولات جهت تولید قوتو و خلال بادام شیرین بهره می برند.

خشکبارها از بهترین گروه محصولات غذایی به شمار می روند لذا همواره مورد توجه مردم و تولیدکنندگان محصولات غذایی مختلف ازجمله شیرینیجات بوده اند.

تولید قوتو در کرمان

در استان پهناور کرمان نیز تولید کنندگان قوتو و هل اکبر قرمز جهت تولید این معجون دارویی ارزشمند از برخی از این مواد و خشکبار ارزشمند ازجمله گردو، فندق، پسته و بادام جهت تولید قوتو هفت مغز و چهار مغز استفاده می نمایند.