خریدار عمده قوتو آیبا

شرکت آیبا از مهمترین تولیدکنندگان معجون قوتو در ایران است که به بسته بندی این محصول نیز می پردازد و خریدار های عمده این محصول از فروشندگان بزرگ معجون قوتو و بادام زمینی خام بدون پوست هستند.

اگرچه از دیرباز تاکنون معجون دارویی قوتو توسط مردم کرمان طبخ می شد اما در حال حاضر نمی توان تولید این محصول و شیرینی ارزشمند را به استان کرمان منتسب و منحصر دانست.

زیرا علاوه بر کرمان مردم شهرهای دیگر ایران به ویژه شهر مشهد نیز به تولید این سیاه دانه کیلویی اقدام می کنند به طوریکه شرکت معتبر آیبا که از تولیدکنندگان و فروشندگان بزرگ قوتو در ایران است در شهر بزرگ مشهد فعالیت اقتصادی و تولیدی دارد.