خریدار عمده قوتو دارویی

بدون شک فروشندگان سوغات و شیرینی های سنتی کرمانی از مهمترین خریدار های عمده معجون دارویی قوتو هستند زیرا این محصول از شیرینی های سنتی و قدیمی ایرانیست.
ارزش دارویی و غذایی معجون قوتو بیشتر به خاطر وجود ترکیبات مهم گیاهی و مغزدانه ها در این محصول است به طوریکه در حال حاضر پزشکان و متخصصین علوم تغذیه نیز برخی از نمونه های قوتو را برای تعدادی از بیماران خود که به ضعف، بی حالی و مشکلات دیگر جسمی مبتلا هستند تجویز می کنند و تاثیر فوق العاده این محصول بر بیماران سبب شده تا تولید، خرید و مصرف قوتو در ایران روز به روز در حال افزایش باشد.