خریدار عمده قوتو هفت مغز

با توجه به ارزش غذایی فراوان قوتو هفت مغز، استقبال خریدار های محصولات سنتی کرمانی از آن بسیار خوب بوده و به صورت عمده نیز در فروشگاه ها توزیع می شود.
همانطور که به خوبی اطلاع دارید شیرینی و معجون قوتو یکی از بهترین محصولات غذایی سنتی و محلی ایرانی است که در شهرهای کویری ایران به ویژه شهر و استان کرمان تولید شده و در بازار این شهر به وفور عرضه می شود لذا خرید عمده قوتو نیز به اسانی در این استان فراهم می باشد.