خریدار عمده قوتو یزدی

اگرچه شیرینی قوتو یک محصول غذایی سنتی کرمانی به شمار می رود اما نمونه های یزدی این محصول نیز توسط خریدار های عمده آن خریداری می شود.
معمولا فروشگاه های بزرگ زنجیره ای به عرضه انواع محصولات غذایی اقدام می کنند لذا می توان از شیرینی قوتو نیز به عنوان یکی از شیرینی های لذیذ و خوشمزه ایرانی نام برد که چنانچه در بسته بندی های مناسب و زیبایی تولید شود مشتریان و خریداران زیادی را به خرید مجاب می سازد.