خرید انواع قوتو گل سرخ

گل سرخ از گیاهان خوشبویی است که از گلبرگ های خشک شده و پودر زنجبیل فله ان برای تولید قوتو استفاده شده و انواع این محصول در بازار کرمان خرید و فروش می گردد.

اگرچه مردم ما بیشتر از گل سرخ به عنوان یک گیاه زینتی یاد می کنند اما باید خاطر نشان شود که این گیاه زیبا و خوشبو در تهیه و تولید برخی از محصولات غذایی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

به طوریکه مردم کرمان از ان در تهیه و تولید قوتو کرمانی و پودر نبات دارچین بیز استفاده کرده و یکی از نمونه های این معجون دارویی، به نام قوتو گل سرخ نامگذاری شده است.