خرید شیرینی قوتو پسته ای

با توجه به اینکه معجون قوتو و پسته دو محصول غذایی و کشاورزی مهم استان کرمان هستند لذا استفاده از پسته جهت تولید شیرینی قوتو پسته ای رایج بوده و میزان خرید آن نیز بالاست.
از آنجا که قوتو یا قاووت پسته ای یکی از نمونه های مشهور این معجون دارویی است لذا استقبال مردم از خرید آن بسیار زیاد است و شاید وجود پسته در این شیرینی موجب شده تا طعم و مزه آن بهبود یابد و ارزش غذایی آن نیز افزایش یافته و ارزش تجاری و اقتصادی آن را نیز افزایش دهد.