زنی که با صافی بنزین کوییک از رودخانه ماهی می گرفت

بنزین یک مایع مشتق شده از نفت است که عمدتاً به عنوان سوخت در موتورهای احتراق داخلی (ICE) به ویژه موتور اتو اشتعال جرقه ای استفاده می شود.

بنزین ترکیبی از هیدروکربن ها با برخی آلاینده ها از جمله گوگرد، نیتروژن، اکسیژن و فلزات خاص است که به همین دلیل باید از صافی بنزین برای اتومبیل استفاده کرد البته بسیار از افراد نمیدانند که محل دقیق صافی بنزین کوییک کجاست .

چهار گروه اصلی تشکیل دهنده بنزین عبارتند از الفین ها، آروماتیک ها، پارافین ها و نفتن ها.

عدد بهترین اکتان بنزین (ON) اندازه گیری کیفیت اشتعال یا اشتعال بنزین است. ON ها عبارتند از: عدد اکتان تحقیقاتی (RON) و عدد اکتان موتور (MON).

اکتان

RON نسبت به مخلوط ایزواکتان و هپتان n اندازه گیری می شود. شاخص Antiknock (AKI) معیاری برای سنجش توانایی سوخت در مقاومت در برابر ضربه موتور یا کیفیت اکتان است که ایرانول ریسینگ به  مقومت متور بسیار کمک می کند.

AKI یک میانگین حسابی RON و MON است. ON با افزایش طول زنجیره در مولکول هیدروکربن کاهش می یابد. ON با انشعاب زنجیره کربنی افزایش می یابد.

یکی دیگر از راه‌های افزایش ON استفاده از تقویت‌کننده‌های اکتان بنزین به عنوان افزودنی‌ها، مانند سرب تترااتیل (TEL)، متیل سوم بوتیل اتر (MTBE) و فروسن است.

الکل های معطر، اتانول و متانول نیز ON بنزین را افزایش می دهند که روغن موتور ایرانول 16000 نیز از این موضوع مستثنا نیست. مزیت افزودن اکسیژن‌ها مانند MTBE، متانول و اتانول به بنزین این است که هنگام سوختن آلودگی بسیار کمی ایجاد می‌کنند و سوخت پاک‌تری هستند.

 • منابع:
  1. Octane Rating of Gasoline and Octane Booster Additives
 • تبلیغات: 
  1. گوشواره طلا شیک و در عین حال ابتدایی را انتخاب کنید
  2. گنجشک ها قابل اعتماد و وابسته به یکدیگر هستند.
  3. آموزش آواز از گنجشک ها در پارک ملی
  4. قیمت انواع دان مرغ گوشتی