سایت خرید قوتو کرمان

قوتو کرمان از سوغاتی های مهم شهرهای مختلف این استان پهناور و بزرگ است که هم اکنون شرایط خرید این هل سبز فله از سایت های اینترنتی فراهم شده است.

استفاده از ترکیبات ارزشمند گیاهی و همچنین مغزدانه های مختلف و مقوی از شیرینی و معجون قوتو یک محصول دارویی خوشمزه تبدیل کرده است.

به طوریکه در حال حاضر اغلب فروشگاه های عرضه کننده سوغات و محصولات غذایی سنتی کرمانی، این معجون دارویی و پودر هسته خرما در مشهد را نیز به وفور عرضه می دارند.