سفارش اینترنتی قوتو کرمان

اگرچه معجون دارویی قوتو یکی از محصولات غذایی سنتی استان کرمان است اما امکان سفارش اینترنتی این سوغاتی کرمان به صورت ساده و آسان فراهم شده است.
بدون شک پهناورترین استان های کشور، کرمان و سیستان و بلوچستان است و بخش اعظم این استان ها را کویرهای بی آب و علف تشکیل داده است از دیگر ویزگی استان کرمان می توان به تولید انواع محصولات و شیرینی سنتی ایرانی در این خطه اشاره کرد که شیرینی قوتو یکی از بهترین آنهاست.