سفارش عمده قوتو ممتاز

بسیاری از فروشندگان خرد معجون و شیرینی قوتو برای فروش این محصول ممتاز ایرانی بر روی این محصول از پودر دارچین بسته ای استفاده می کنند و به سفارش خرید عمده آن از طریق سایت های اینترنتی اقدام می کنند.

بدون هیچ شک و تردیدی می توان ادعا کرد که معجون قوتو یکی از بهترین محصولات غذایی سنتی ایرانی است.

شکر سفید عمده از دیرباز تا کنون در شهرهای کویری ایران از جمله شهرهای مختلف استان کرمان و یزد به وفور تولید می شده است و هم اکنون نیز این مناطق از مهمترین مراکز تولید و پخش قوتو در کشور به شمار می روند.