سفارش عمده قوتو گل گاو زبان

برای سفارش عمده خرید معجون دارویی قوتو گل گاو زبان و پودر دارچین گلستان باید مراکز معتبر تولیدی این محصول در استان بزرگ کرمان و یزد و دیگر شهرهای ایران را یافت.

استفاده از گل گاو زبان برای طبخ و تولید قوتو به سالهای دور بر می گردد زیرا کرمانی ها از دیرباز تا کنون با استفاده از انواع گیاهان دارویی و مغزدانه های ارزشمندی چون پسته، بادام، تخم خرفه، تخم کاهو و بسیاری از مغزدانه های ارزشمند دیگر به تولید محصولات غذایی مختلفی مانند انواع معجون چهل گیاه، بیست گیاه، پسته ای، بادام زمینی نمکی و گل گاو زبان پرداخته اند.