شرکت توزیع قوتو نخود کنجدی

شرکت توزیع قوتو نخود کنجدی بهترین توزیع کننده این قوتو و پودر دارچین کیلویی در اکثر نقاط ایران است.

شرکت های زیادی امروزه کار توزیع قوتو را انجام می دهند ولی شرکت توزیع قوتو نخود کنجدی موفقیت چشمگیری در زمینه عرضه این محصول دارا بوده است.

قوتو نخود کنجدی و پسته در بردسکن که در دسته شیرینی جات دسته بندی می شود مورد توجه تمام اعضای خانواده و حتی کودکان واقع گردیده است.

شرکت توزیع قوتو نخود کنجدی تنها با بیان یکی دو مورد از خواص این قوتو به مشتریان شاهد خرید چند برابر از این محصول در ایران بوده است.