شرکت تولید قوتو عدس قالبی

شرکت های تولید انواع قوتو علاوه بر اشکال های پودری، به صورت قالبی نیز آن ها را تولید و بسته بندی می کنند.
قوتو عدس نیز مانند سایر انواع قوتو با شکل قالبی هم تولید می شود.
همانطور که می دانید عدس در طب قدیمی ايرانی طبعى معتدل و خشک دارد. قوتو عدس از نظر تامین مواد معدنی و انرژی یک غذای کامل به شمار می آید.
میزان فیبر بالای موجود در عدس مانع جذب کلسترول خون می شود و در راستای آن سبب جلو گیرى از گرفتگی رگ ها و شریان های بدن می گردد.
قوتو عدس افزایش دهنده شیر مادران بوده و به دلیل وجود آهن در آن به کاهش کم خونی نیز کمک می کند.