شرکت تولید قوتو چهل گیاه معجزه گر

شرکت معجزه گر از موادی همچون خشخاش، پسته، خرفه، قهوه، زیره سبز و سیاه دانه در تولید قاووت های چهل گیاه و هل سبز فله استفاده کرده است.

از خواص برجسته قوتو های چهل گیاه می توان به رفع سرگیجه و بی خوابی، افزایش توان جسمی، کاهش ضعف بدنی اشاره کرد.

این قوتو و پودر هسته خرما در مشهد از آنجا که حاوی دانه های گیاهی و مغزها می باشد، برای افزایش شیر مادران نیز توصیه می گردد، همچنین برای مادران بارداری که رشد جنین آنها برای شان حایز اهمیت است نیز پیشنهاد می شود.