شرکت صادرات قوتو چاقی

شرکت صادرات قوتو چاقی این قوتو را در حجم وسیعی به کشور های همسایه صادر می نماید.

قوتوی کرمان و پودر دارچین 100 گرمی دارای نمونه های مختلفی است و هر کدام ترکیبات متفاوتی دارند. هر کدام از این قوتو ها موارد مصرف متفاوتی دارند ولی در کل همه آن ها بسیار پر خاصیت می باشند.

نمونه قوتو چاق کننده با ترکیبات منحصر به فرد آماده برای امر صادرات است.

این قوتو برای افرادی که دچار لاغری مفرط هستند توصیه می شود تا بتوانند از طریق استفاده از این پودر زنجبیل ۱۰۰ گرمی بسیار مقوی در جهت افزایش وزن خود اقدام کنند.

شرکت های صادراتی این قوتو در امر صادرات این قوتو تاکنون موفقیت های زیادی کسب کرده اند.