شرکت صادرت قوتو کنجدی درجه یک

شهر کرمان از شهرهاییست که دارای سوغاتی های سنتی فراوانی می باشد که می توان سوغات قاووت را نام برد.
شرکت هایی وجود دارند که در زمینه صادرات به دنبال قوتو نیز می باشند. یکی از طعم هایی که می توان برای صادرات مورد استفاده قرار داد قوتو کنجدی است.
کنجد و قوتو آن از خواص بیشماری همچون کاهش کلسترول بد خون، افزایش توان جنسی آقایان، تسکین دندان درد و … برخوردار است.
قوتو کنجدی دارای ماده معدنی روی می‌باشد و همچنین سرشار از ویتامین b برای زیبایی بانوان و ناگفته نماند خوردن یک قاشق کنجد درجه یک نیاز ۱۴ درصد کروم بانوان را تامین می نماید.