شیرینی قوتو مقوی کرمان

همانطور که مستحضرید استان کرمان از قدیمی ترین مناطق قابل سکونت در ایران می باشد از این رو انواع غذاهای سنتی مانند شیرینی ارزشمند و مقوی قوتو در این منطقه تولید و طبخ می گردد.
استان کرمان از گرم ترین استان های کشور است زیرا این استان در منطقه کویری ایران قرار داشته و با منابع آبی بزرگی مانند روز و دریا فاصله بسیار زیادی دارد از این رو بیشتر مناطق و شهرهای کرمان با کمبود آب روبرو بوده و با استفاده از قنات ها، چاه ها و سدهای متعدد به شهرهای مختلف کرمان آب رسانی می شود. اگرچه استان کرمان بعد از تقسیم استان خراسان به سه استان کوچک تر رضوی، شمالی و جنوبی به پهناورترین استان ایران مبدل شده است اما همین کمبود منابع آبی و احاطه کویر های بی آب و علف و خشک منطقه مرکزی ایران موجب شده تا تعداد کمی از مردم در کرمان زندگی کنند و بسیاری از مناطق این استان غیر قابل سکونت باشد. از این رو تراکم جمعیت در استان کرمان بسیار پایین است و از طرف دیگر تعداد شهرهای این استان با توجه به وسعت آن کم می باشد.

قوتو مقوی کرمان

شیرینی ارزشمند قوتو کرمانی

اگرچه جمعیت و تراکم جمعیت استان کرمان در حد زیادی نیست اما باید توجه داشت که این منطقه از مهم ترین و کهن ترین مناطق قابل سکونت در ایران هستند به طوریکه شهرستان بم اولین شهر تاریخی ایران بوده که در ساطمان بین المللی میراث فرهنگی یونسکو به ثبت رسیده است. همین قدمت تاریخی موجب شده تا برخی از تولیدات قدیمی کرمان در تمام ایران شهرت داشته باشد و می توان از شیرینی قوتو به یکی از این غذاهای خوشمزه سنتی اشاره کرد زیرا در طبخ غذای قدیمی قوتو از انواع گیاهان دارویی و مغزدانه ها استفاده شده است و همین امر موجب خوشمزگی فراوان و ارزش غذایی بالای آن شده است.