صادرات عمده قوتو تخم خرفه

صادرات عمده قوتو تخم خرفه و پودر دارچین گلستان را می توان از جمله صادرات های مهم استان کرمان دانست.

یکی از محصولات و سوغات شهر کرمان که در عرصه جهانی نیز وارد گردیده است و در کشور های دیگر نیز مصرف کنندگان زیادی یافته است قوتوی تخم خرفه است.

این قوتو که یکی از قوتو های معروف استان کرمان است و در کرمان تولید انبوه آن صورت می گیرد به صورت عمده به بازار های جهانی ارسال می شود و به راحتی فروش فوق العاده ای در دیگر کشور ها دارد این صادرات عمده را باید مدیون کیفیت بالای قوتوی تخم خرفه و بادام زمینی نمکی بود.