صادرات عمده قوتو گل گاوزبان فله

گل گاو زبان از ابتدا به دلیل خاصیت های فراوانش در بین مردم عامی نیز مشهور بوده است همین دلیل سبب شده برای تهیه قوتو و پسته خشک رفسنجان از آن استفاده گردد.

بارزترین خاصیت گل گاو زبان، آرام بخش بودن آن است، از دیگر خواص قوتو گل گاو زبان می توان به کاهش استرس و اضطراب، نشاط بخش بودن، از بین برندن تب اشاره کرد و همچنین در درمان بیماری هایی مثل آبله مرغان و سرخک استفاده از آن توصیه می گردد.

گل گاو زبان معمولا در زمین ها و مزرعه های بایر رشد می کند.قاووتی که با گل گاو زبان ایرانی تهیه می گردد دارای کیفیت بسیار بالاییست، به حدی که صادرات بادام زمینی مغان 1401 به صورت فله ای به سایر کشورها هم امکان پذیر می باشد.