صادرات معجون قوتوی سنتی

از جمله معجون های دارویی که در جدول ارزش غذایی جایگاه خاصی به خود اختصاص داده است، می‌توان به قوتو و پسته اکبری ایوب اشاره کرد که در حجم های متفاوت مورد صادرات قرار می گیرد.

این سیاه دانه هندی سنتی و گیاهی را می‌توانید در بازارهای مختلف غذایی در کشور ایران تهیه نمایید، حال خرید و فروش آن به بازارهای بین المللی نیز کشانده شده است تا این معجون سنتی بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.