صادرات معجون قوتو کرمانی

بدون شک با معرفی بهتر شیرینی و معجون قوتو کرمانی و پودر دارچین گلستان می توان به صادرات این محصول ارزشمند در بازارهای مهم بین المللی در اروپا و کشورهای عربی امیدوار بود.

اگر تا کنون به نقشه جغرافیایی ایران توجه کرده باشید تایید خواهید کرد که وضعیت و مساحت جغرافیایی استان های مختلف کشورمان متعادل و متوازن نیست به طوریکه برخی از استان های کشورمان به اندازه ده برابر و یا بیشتر از استان های دیگر مساحت دارند.

بیشتر استان های بزرگ و پهناور ایران در ناحیه شرقی و جنوبی آن واقع شده اند و استان های شمالی و غربی ایران به نبست آنان مساحت و پهنای کمتری دارند.

دلیل مهم این موضوع وجود بیابان عای گرم و خشک در ناحیه مرکزی، شرقی و جنوبی کشورمان می باشد و وجود کوهستان ها و سرزمین های معتدل و قابل سکونت در مناطق غربی و شمالی نیز عامل دیگری است.

شیرینی قوتو از بهترین سوغاتی کرمان

استان کرمان از استان های جنوبی کشورمان است که بنا بر آمارهای منتشر شده یکی از دو استان بزرگ و پهناور ایران است و مساحت آن با استان سیستان و بلوچستان اندکی متفاوت می باشد.

در استان کرمان محصولات کشاورزی و غذایی ارزشمندی تهیه و تولید می شود که می توان آنها را ازجمله سوغاتی های مهم این استان محسوب نمود.

پسته، زیره و خرما و بادام زمینی نمکی از محصولات مهم کشاورزی و نان خرمایی، معجون قوتو و شیرینی کلمپه از بهترین محصولات غذایی شهرهای مختلف این استان می باشد.

ارزش تجاری و اقتصادی قوتو کرمانی

با توجه به ارزش غذایی فوق العاده بالای معجون قوتو کرمانی انتظار می رود با معرفی و تبلیغات بیشتر این محصول وضعیت تجاری قوتو در بازار ایران و حتی بازارهای بین المللی به شرایط مطلوب و ارزشمندی برسد.