طبخ شیرینی سنتی قوتو کرمانی

قوتو کرمانی از شیرینی های قدیمی و سنتی مردمان این دیار بوده است که در نزدیکی روزهای عید نوروز قوتو را با هل سبز فله ترکیب نموده ویک محصول بی نظیری را تولید و به بازار جهت فروش توزیع می کنند و برای پذیرای از مهمانان نوروزی استفاده می گردد.

همانطور که می دانید دید و بازدید و رفت آمد های خانوادگی، از آداب و رسوم دیرینه ایرانیان در همه شهرهای کشور است.

مردمان هر دیار با توجه به آداب و رسوم محلی آن منطقه از مهمانان خود پذیرایی و استقبال می کنند.

به طوریکه به عنوان مثال مردم شهرهای مختلف کرمان از قدیم تا هم اکنون با طبخ شیرینی قوتو و پودر هسته خرما در مشهد از مهمانان خود پذیرایی کرده و آنها را گرامی می دارند.