عرضه انواع قوتو مرغوب و درجه یک

انواع قوتوی و پسته اکبری ایوب مرغوب و درجه یکی که در بازارها عرضه می گردد، از طعم شیرین و گیاهی برخوردار است که با ذائقه بسیاری از افراد خاص سازگار می باشد.

انواع قوتو ها معمولاً با مواد اولیه درجه یک دانه های روغنی و بذرهای گیاهی تولید می گردند و قیمت قوتو و سیاه دانه هندی بر اساس کیفیت و مرغوبیت آن تعیین می گردد.