فروش عمده قوتو خشخاش

اگرچه خشخاش بیشتر در افغانستان تولید و پرورش می یابد اما قوتو خشخاش نام پسته اکبری ایوب و شیرینی ایرانییست که در کرمان تولید شده و به صورت عمده به فروش می رسد.

با توجه به خواستگاه تولید و فروش معجون قوتو در استان کرمان و یزد می توان شهرهایی مانند سیرجان، بم، رفسنجان، کرمان و یزد را از مهمترین مراکز تولید انواع قوتو در ایران به شمار آورد.

انواع قوتو برای ضعف

از بین تمامی محصولات قوتو می توان نمونه های خشخاش آن را از بهترین ها برشمرد زیرا این محصول به دلیل کاربرد دانه و تخم خشخاش و سیاه دانه هندی در آن برای ضعف و لاغری بسیار سودمند است و مصرف مداوم آن می تواند نیروی بدنی افراد را افزایش دهد.