فروش عمده قوتو یزدی

معجون قوتو یزدی از سوغاتی های مهم استان بزرگ کرمان است که به صورت گسترده در این استان تولید شده و امکان فروش عمده آن نیز در اینجا وجود دارد.

شهرهای کویری ایران همواره مرکز تولید انواع شیرینی ها و خلال بادام شیرین محصولات غذایی لذیذ و خوشمزه محلی بوده است به طوریکه می توان از یزد و کرمان به دو شهر مهمی اشاره کرد که مراکز تولیدی شیرینی فراوانی در این شهرها وجود دارد.

شیرینی قوتو یزدی و کرمانی

در حال حاضر شیرینی کلمپه و معجون قوتو و هل اکبر قرمز از محصولاتی است که به صورت عمده در این دو شهر کویری ایران به وفور تولید شده و در بازار این مناطق به آسانی قابل تهیه می باشد.