قوتو عدس درجه یک ممتاز

در طب سنتی که قدمتی طولانی دارد، قاووت عدس و پودر دارچین فله برای رفع تشنگی و تقویت معده بسیار مفید ذکر گردیده است. هفتاد درد در بدن را درمان و همچنین صفرا را خاموش نگه می دارد.

برای افرادی که خیلی سریع عصبانی می شوند و کنترل رفتارشان از دستشان خارج می گردد، طب سنتی اشاره به استفاده متعدد از قوتو عدس کرده، چراکه حرارت جوش آمادگی را فرو می نشاند و تقویت کننده اعصاب می‌باشد.

ممتاز بودن و درجه یک بودن انواع پودر زنجبیل کیلویی و قاووت که در استان کرمان تولید می گردند، برجسته‌ترین ویژگی خرید شما می باشد چراکه محصولی با کیفیت نوش جان خواهید کرد.