قیمت تولید قوتو چهل گیاه فله

قاووت در بعضی لهجه ها قویت، یا قبیت و در لهجه کرمان آن را قوتو نام گذاشتند که از سوغاتی های شهر های سیرجان، زرند، بم و کرمان می باشد، در این نمونه شامل دانه های گیاهی همچون تخم خرفه، جو، خشخاش، بذر کتان، گشنیز، روپاس، هل رسمی، جدوا را برشته کرده و اسیاب می کنند.
از اثرات مفید آن نیز می‌توان به بهبود عملکرد قلب و عروق به ویژه در افراد با ریسک بالای بیماری های قلبی، تقویت چشم، اعصاب و بنیه دار شدن افراد اشاره کرد و همچنین در شهر کرمان رسم است که خانومی زایمان می‌کنند برای تامین انرژی دوباره بدن مورد استفاده می گیرد و حتی با آن از میهمانانشان پذیرایی می کنند.
به دلیل مواد تشکیل دهنده ای که دارد به نام چهل گیاه نام گرفته و به صورت فله‌ای تولید و با قیمت مناسب در خدمت شما در شهرهای مختلف قرار می گیرد.