قیمت عمده قوتو پسته ای

قوتو پسته ای یکی از سوغاتی های استان کرمان است که به صورت گسترده و عمده در کرمان تولید شده و با قیمت مناسب در بازار این شهر قابل خریداری است.
اگرچه می توان خشکبار پسته را به صورت خام نیز مورد استفاده قرار داد و اغلب مصرف این خشکبار ارزشمند به صورت خام می باشد اما در تهیه برخی از محصولات غذایی و شیرینی ها از این ماده ارزشمند نیز استفاده می شود.

طبخ شیرینی قوتو پسته ای

اگرچه در طبخ شیرینی کلمپه نیز از پسته استفاده می شود اما قوتو پسته ای از مشهورترین شیرینی هایی است که در کرمان تولید شده و نقش پسته در طبخ آن بسیار پررنگ است.