مراکز تولید قوتو گل گاو زبان

بدون هیچ شک و تردیدی قوتو گل گاو زبان از بهترین نمونه های این محصول پرخاصیت است که در مراکز تولید این شیرینی خوشمزه طبخ و عرضه می شود.

گل گاو زبان و پودر دارچین بسته ای از گیاهان دارویی ارزشمندی است که برای آن خواص زیادی ذکر شده است.

به طوریکه قیمت این گیاه دارویی اگرچه تقریبا در مقایسه با دیگر دمنوش های ایرانی مانند چای بالاتر است اما محبوب تر نیز می باشد.

تولید قوتو از گل گاو زبان

در استان کرمان از گلبرگ های خشک شده و پودر شده و همچنین پودر دارچین بسته ای و گل گاو زبان، محصول غذایی و دارویی قوتو تولید می شود.