مرکز توزیع قوتو مخلوط معجزه گر

مرکز توزیع قوتو مخلوط معجزه گر امر پخش این محصول را به بازار های داخلی بر عهده دارد.
قوتو مخلوط که همان قوتو 40 گیاه نیز نامیده می شود از مخلوط شدن مغز فندق و پسته و بادام و انواع دانه های روغنی نظیر گشنیز، آفتاب گردان و … تهیه و تولید می شود. هر کدام از این ترکیبات دارای فواید مخصوص به خود هستند و تجمع و ترکیب فواید آن ها با یکدیگر بهترین محصول را تولید می کند.
قوتو معجزه گر بهترین نمونه از قوتوی موجود در بازار است که توسط مرکز توزیع این قوتو، به کلیه فروشگاه های این محصول ارسال می شود.