نمایندگی فروش قوتو دارویی

نمایندگی های فروش محصولات غذایی دارویی حتما به عرضه نمونه های خوش طعم و ارزشمند قوتو و بادام پوست کاغذی شور اقدام می کنند زیرا این محصولات ارزش غذایی بسیار زیادی دارند.

معجون دارویی و غذایی و شیرینی قوتو همانند بسیاری از محصولات غذایی دیگر در نمونه ها و انواع مختلفی تولید می شود. آنچه که در نامگذاری قوتو اهمیت زیادی دارد.

ترکیبات بکار رفته در تولید و طبخ آن است به طوریکه معمولا با توجه به نام مواد و ترکیبات اولیه قوتو پسته فندقی فله نامگذاری می شود.