نمایندگی فروش قوتو کرمان

بدون شک شرکت های پخش مواد غذایی برای توزیع و فروش معجون قوتو باید با مراکز تولید آن در استان بزرگ کرمان به عنوان قطب تولید این محصول همکاری نمایند.
یکی از اقدامات مهم شرکت های بزرگ و توانمند پخش مواد و محصولات غذایی شناسایی مراکز مهم تولید محصولات مشهور می باشد به عنوان مثال معجون قوتو از محصولات و شیرینی های مشهور کرمان است که در شهرهای دیگر عرضه نمی شود لذا برای فروش این محصول باید با واحد های تولیدی قوتو در کرمان ارتباط برقرار کرد.