ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی قوتو

بو و مزه: قاووت و پودر دارچین کیلویی باید فاقد بو و مزه غیرطبیعی باشد بو و مزه ناخوشایند ممکن است به دلایل گوناگون در قاووت به وجود آید.

مانند مزه تلخی و تندی بیش از حد، بوی تندی ناشی از اکسید شدن چربی‌ها، مزه و بوی سوختگی و یا بو و مزه حاصل از شرایط محیطی مثل بوی نفت و خاک و غیره است.

اندازه تمامی ذرات باید از الک 35 مش عبور کند (اندازه ذرات کوچک‌تر از 45 میکرون باشد.

مواد خارجی قاووت و پسته در بردسکن باید فاقد شن، سنگ ریزه، خاشاک، چوب، اشیای فلزی، لاشه و قطعات بدن حشرات، فضولات، موی بدن جوندگان و … باشد.

چربی: میزان چربی حداقل 3 درصد وزنی باشد.

پراکسید چربی استخراجی: حداکثر 5 میلی‌اکی والان بر کیلوگرم باشد.

خاکستر غیر محلول در اسید: حداکثر 2/0 درصد وزنی باشد.