پخش انواع قوتو خشخاش

کاربرد تخم خشخاش در تولید انواع محصولات غذایی به ویژه معجون قوتو به این پودر دارچین بسته ای ارزش زیادی داده است و پخش این پودر دارچین بسته ای را در بازار ایران گسترش داده است.

در استان کرمان از دیرباز تا کنون معجونی تولید می شده است که قوتو نام داشته و به زبان فارسی نیز قاووت گفته می شود این محصول که عمدتا دارای ترکیبات شکر سفید عمده و گیاهی و مغزدانه هاست ارزش غذایی بسیار زیادی دارد.

به طوری که از ان به عنوان دارو نیز یاد می شود و معجون دارویی بهترین نامی است که می توان بر شیرینی و معجون قوتو و شکر سفید عمده کرمانی نهاد.