پخش عمده قوتو سنتی

با توجه به اینکه شیرینی سنتی قوتو از بهترین سوغاتی های استان کرمان است لذا نمونه های مختلف این پسته اکبری ایوب در فروشگاه های کرمان به صورت عمده پخش و توزیع شده است.

معجون قوتو از محصولاتی است که دارای تنوع بسیار زیادی است به طوریکه می توان از قوتو خشخاش، قوتو پسته ای، قوتو گل گاو زبان، قوتو گل محمدی و سیاه دانه هندی بسیاری از نمونه های دیگر را می توان از مهمترین این محصولات به شمار آورد البته لازم به ذکر است که میزان فروش نمونه های مختلف قوتو به یک میزان نمی باشد.