پخش عمده قوتو ممتاز

بدون هیچ شک و تردیدی می توان از معجون قوتو به عنوان یک محصول غذایی ممتاز و ارزشمند که در فروشگاه های مختلف کرمان به صورت عمده پخش می شود به عنوان یکی زا بهترین محصولات غذایی ایرانی اشاره کرد.
سابقه دیرین طبخ شیرینی قوتو موجب نشده تا این محصول غذایی به فراموشی سپرده شود و می توان ارزش غذایی و دارویی بسیار بالای این محصول علاوه بر طعم و مزه مطلوب آن را به عنوان مهمترین ویژگی های پایداری تولید و طبخ معجون قوتو در شهرهای مختلف ایران به ویژه کرمان دانست.