پخش عمده معجون قوتو

با توجه به اهمیت بسیار بالای معجون قوتو برای مردم کرمان افراد زیادی در این استان به تولید و پخش عمده این محصول خوشمزه و باارزش اشتغال دارند.
قاووت نام یک محصول غذایی سنتی و قدیمی کرمانی است که عمدتا در استان کرمان تولید شده و در زبان و گویش کرمانی به قوتو شهرت یافته است. اهمیت اقتصادی و تجاری قوتو برای مردم این استان موجب شده است تا افراد زیادی به چرخه تولید، توزیع و فروش قوتو اشتغال داشته باشند.